Celotno spremljanje volka Brina

Z odstrelom volka Brina v okviru rednega odstrela volkov v sezoni 2010-2011 se je za zdaj zaključilo telemetrijsko spremljanje tropa “Slavnik”. Spremljanje je potekalo 190 dni (od 13.4.2010 do 20.10.2010). Skupaj smo dobili 1395 GPS lokacij, uspešnost lociranja pa je znašala 96 %. Celotna površina (100 % minimalni konveksni poligon) gibanja volka Brina v času spremljanja je znašala 42 200 hektarjev (422 km2).

[cml_media_alt id='707']brin-mcp[/cml_media_alt]

Območje gibanja volka Brina v obdobju od 13.4.2010 do 20.10.2010.