Gibanje z ovratnico opremljenih volkov v septembru

V septembru so volkovi, ki smo jih letos opremili s telemetričnimi ovratnicami, še povečali svoja območja gibanja v primerjavi s prejšnjimi meseci. To je predvsem posledica večje mobilnosti mladičev, ki so sedaj stari že skoraj pol leta. V oktobru oziroma novembru bodo začeli mladiči ves čas slediti ostalim (starejšim) članom tropa. Zato se bo gibanje tropov precej spremenilo glede na poletje, ko je bila aktivnost osredotočena predvsem na lokacijo brlogov. Sedaj bo postalo gibanje bolj enakomerno razporejeno po celotnem teritoriju posameznega tropa volkov.

V septembru se je volk Vojko iz vremškega tropa gibal na območju velikem 210 kvadratnih kilometrov (21 000 hektarjev), celoten domači okoliš v času spremljanja tega tropa od začetka maja pa se je povečal na 550 km2 (55 000 ha). Vojko se je še vedno zadrževal predvsem v okolici brloga na Nanosu (oglašanju tega tropa iz bližine brloga na Nanosu lahko prisluhnete v YouTube videu spodaj). Redno je prehajal tudi preko primorske avtoceste proti Pivki in na Vremščico, opazili pa smo še eno ekskurzijo na Kras.

Volk Slavc iz čezmejnega tropa Slavnik, ki ga spremljamo od druge polovice julija, je v septembru pokrival območje veliko 77 km2 (7 700 ha), skupaj pa se je v zadnjih dveh mesecih in pol gibal po območju velikem 120 km2 (12 000 ha). Opazili smo premik lokacije mladičev iz Slovenije na hrvaško stran na Čičeriji (še vedno v bližini slovenske meje). V zadnjem mesecu smo opazili tudi najdaljšo ekskurzijo proti Reškemu zalivu na Hrvaškem, še vedno pa za zdaj Vojko ni potoval toliko, kot lansko leto volk Brin iz istega tropa, ki je prišel skoraj do Učke.

televolkprimsept2011

Območje gibanja volkov Vojka iz tropa Vremščica in Slavca iz tropa Slavnik. Poligoni predstavljajo meje domačih okolišev posameznega tropa za celotno obdobje spremljanja (rdeč in rumen) oziroma za september (oranžen in rožnat). 

Enoletni volk Luka iz goteniškega tropa se je v prvem mesecu spremljanja gibal na območju velikem 310 km2 (31 000 ha). Sedaj imamo na voljo tudi že dovolj podatkov za osnovno predstavo o poziciji teritorija od tropa Gotenica. Ta prvi kočevski trop volkov, ki ga spremljamo s pomočjo telemetrije, očitno pokriva območje od roba doline reke Kolpe, roba Kočevksega roga pri Kočevju in Borovca, preko Štalcarjev, Kočevske Reke in Gotnice, na Goteniško goro, ribniško Veliko goro, Glažutarsko dolino in Travno goro, preko Loškega Potoka in Dragarske doline do roba Racne gore, Blok in Sodražice. Volkovi so enkrat že tudi obiskali Hrvaško v okolici Prezida, kar pomeni, da gre tudi v primeru goteniškega tropa za čezmejni trop, ki si ga delimo s Hrvaško. Zaenkrat še ni znano, ali ta trop pokriva tudi območje Stojne nad Kočevjem. Luka se je do sedaj največ časa zadrževal na Veliki gori in okolici Kočevske Reke. Ker gre za enoletnega volka, je dokaj verjetno, da bo v naslednjem letu zapustil svoj rodni trop in se odpravil na iskanje lastnega teritorija in partnerice, s katero bi lahko ustanovila lasten trop. Zato bo spremljanje tega volka v prihodnosti še posebej zanimivo. Verjetnost preživetja mladih volkov in ustanovitve novega tropa je sicer v povprečju precej nizko.

Z oktobrom se bo po odločitvi resornega ministrstva začela lovna doba za volka. Zato v času izvajanja odstrela volkov naprošamo vse lovce, naj bodo pozorni na volkove s telemetričnimi ovratnicami, da ne bo prihajalo do njihovega odstrela!

televolklukasept2011

Mladi volk Luka se je v prvem mesecu gibal na območju od roba Kolpske doline do roba Blok in Racne gore.