Analiza škod

V okviru akcije A.4 – Ocena škod po volkovih v kmetijstvu – smo izdelali karti nastajanja škod po volkovih med leti 2003 – 2005, med leti 2007 – 2009, karto potencialnega območja volka v Sloveniji v primeru prostorskega širjenja populacije volkov in karto s prikazanimi območij, kjer lahko pričakujemo napade volkov na drobnico ob današnji razširjenosti ovac. Karte so vključene v zaključnem poročilu akcije, v okviru katere smo naredili pregled in analize škod po volkovih v Sloveniji. Poročilo obsega tudi upraviteljska priporočila za zmanjševanje škod od volkov.