Poročilo monitoringa volkov v sezoni 2015-2016

Poročilo prikazuje rezultate, pridobljene v okviru projekta »Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016«. Metodologija, uporabljena v okviru tega projekta, je bila razvita v projektu LIFE SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244) v letih  2010–2013 in je podrobno opisana v Akcijskem načrtu za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2013–2017. Terenski del monitoringa volka (zbiranje vzorcev, podatkov o pojavljanju in znakih plenjenja volkov) se je pričel z začetkom julija 2015 in je trajal eno koledarsko leto (do konca junija 2016), v skladu z reprodukcijskimi značilnostmi volkov. Poročilo si lahko shranite na svoj računalnik na tej povezavi.