Nova Smernica za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Smernico za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom. Dokument je pripravila delovna skupina, imenovana na seji Strokovne skupine za upravljanje z velikimi zvermi v Republiki Sloveniji dne 29.11.2019.
Namen te smernice je podati skupna praktična napotila za pripravo vlog, pripravo strokovnih mnenj in dovoljevanje odvzema volkov iz narave z odstrelom skladno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.

Dokument najdete na tej povezavi.