Projekt “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp”

Jeseni 2019 se je pričel izvajati projekt “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp” (kratko ime projekta LIFE WolfAlps EU). Projekt, katerega cilj je izboljšanje sobivanja ljudi in volkov na evropski in pan-alpski ravni, se je pričel jeseni 2019 in bo trajal pet let. Nadaljeval in nadgradil bo delo zaključenih projektov (LIFE WolfAlps, SloWolf)

V projektu sodeluje 19 partnerskih in 100 pridruženih organizacij, vodi pa ga italijanski Narodni park Primorske Alpe (Parco Naturale Alpi Marittime). Dva izmed projektnih partnerjev sta Zavod za gozdove Republike Slovenije in Univerza v Ljubljani, poleg Italije pa v projektu sodelujeta tudi Avstrija in Francija. Projekt stremi k rezultatom, ki bodo prispevali nova spoznanja na področju varstva biodiverzitete, hkrati pa bo imel pomemben ekonomski vpliv na lokalnem nivoju. Mednarodno sodelovanje bo hkrati izziv in velika prednost tega projekta.

Naravno vračanje volka je bilo v zadnjih 30-ih letih zaznano na območjih večih evropskih gorstev. Volk se je v zahodni del Alp (Italija in Francija) vrnil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, leta 2012 pa je bila zaznana prisotnost volka v centralnih Alpah kot posledica naravne disperzije iz populacij v Italiji in Sloveniji. Danes se številčnost volčje populacije v zahodnih Alpah v Italiji in Franciji ter Sloveniji še povečuje, zaradi česar se posamezni osebki širijo tudi v centralno-vzhodne Alpe ter v nižinske predele Piedmonta in Francije. Odnos lokalnih prebivalcev v Alpah je pogosto negativen, volk pa velja za zelo kontroverzno vrsto, zaradi česar ob vračanju volkov prihaja do konfliktov.

Čezmejna populacija volka, ki jo projekt obravnava, sega prek večih držav (Francija, Italija, Švica, Avstrija in Slovenija). Za njeno uspešno upravljanje je potrebna mednarodna koordinacija, ki bi harmonizirala trenutno razdrobljenost relevantnih institucij po posameznih državah. Lajšanje sobivanja ljudi z volkom na pan-alpski populacijski ravni je tako cilj LIFE WolfAlps EU projekta, projektno območje pa obsega celotne Alpe vse do Apeninov in dinarskih koridorjev, ki alpsko populacijo volkov povezujejo s sosednjimi populacijami.

Projekt LIFE WolfAlps EU je bil zasnovan z namenom zmanjšanja napadov volka na domače živali, vzpostavitve intervencijskih ukrepov na gorskih pašnikih, razvoja in spodbujanja ekoturizma, in priprave strategij za upravljanje z vrsto ter vzpostavitve dobrih praks, ki bodo uskladile aktivnosti ljudi s prisotnostjo volka. Komunikacijske aktivnosti bodo imele pomembno vlogo pri projektu, in sicer se bo objektivno in transparentno podajalo podatke o prisotnosti volka v Alpah, njegovemu vplivu na drobnico in prostoživeče živali, kot tudi o dosežkih projekta, kar bo izboljšalo dostopnost znanstvenih dejstev o volku in sobivanju z njim. Za več informacij obiščite spletno stran projekta LIFE WOLFALPS EU.