Izobraževanje pooblaščencev ZGS za oceno škod

V okviru projekta Life+ SloWolf, smo na Zavodu za Gozdove (ZGS), Oddelku za gozdne živali in lovstvo organizirali izobraževanje pooblaščencev ZGS za oceno škod od zavarovanih živalskih vrst, tokrat s poudarkom na velikih zvereh.

Izobraževanje je potekalo na Veterinarski fakulteti v Zagrebu (VF v ZG), tako zaradi nepripravljenosti organizacije tovrstnega izobraževanja na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kot tudi zaradi izkušenosti hrvaških kolegov, ki tovrstna izobraževanja svojih pooblaščencev redno organizirajo. Izobraževanje je zaradi velikega števila pooblaščencev ter omejenega prostora v secirnicah fakultete v Zagrebu potekalo v dveh skupinah, 2. in 3. novembra 2010. Udeležba je bila zelo dobra saj so se ga udeležili praktično vsi pooblaščenci, ki ocenjujejo škode od velikih zveri na organizacijskih enotah ZGS. Pridružili so se nam tudi direktor ZGS g. Jošt Jakša, vodja Oddelka za gozdne živali in lovstvo ZGS g. Marko Jonozovič, višji svetovalec na Oddelku za gozdne živali in lovstvo ZGS g. Miha Marenče in vodja službe za LPN v ZGS g. mag. Janko Mehle in nekateri kolegi iz Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

[cml_media_alt id='712']2010_11_3-izobrazevanje inspektorjev_bine-predavanje[/cml_media_alt]

Predavanje Tomaža Skrbinška (Odd. za biologijo, BF, UNI v LJ) o postopkih odvzema sline na kadavrih pobitih živali za DNA identifikacijo volkov. (Foto: Miha Krofel)

Udeležence izobraževalne delavnice  je na začetku pozdravila dekanja VF v Zagrebu, v nadaljevanju pa smo skozi izčrpna predavanja Tomaža Skrbinška (Oddelek za biologijo, BF, Univerza v Ljubljani), doc. dr. Josipa Kusaka, dr. Andree Gudan Kurilj in dr. Ane Beck (vsi iz VF v Zagrebu) nadgradili prepotrebno znanje na področju prepoznavanja znakov ubijanja in konzumacije plena velikih zveri, premortalnih in postmortalnih spremembah na truplih in potencialnih nevarnih bolezni, katerih prenašalci so lahko kadavri ubitih živali. Kolega Skrbinšek je pooblaščence seznanil s postopki odvzema sline s kadavrov pobitih živali za DNK identifikacijo volkov, ki bodo v okviru projekta SloWolf pričeli teči z letom 2011. Prvi del izobraževanja je potekal v obliki predavanj, po kosilu pa smo odšli v secirnico fakultete. Tam smo utrjevali pridobljeno znanje na konkretnih primerih, kjer smo skupaj opravili preglede nekaj kadavrov ovac, ki jih je ubil volk.

[cml_media_alt id='714']2010_11_3-izobrazevanje inspektorjev_josip-secirnica[/cml_media_alt]

Praktični del izobraževanja pooblaščencev ZGS za oceno škod na Veterinarski fakulteti v Zagrebu s predavateljem doc. dr. Josip Kusakom. (Foto: Rok Černe)