Posvetovalno srečanje o volku na Gorenjskem

Zaradi močnega preganjanja se je razširjenost volka v 18. in 19. stoletju v Evropi precej zmanjšala. Vtem času je vrsta izginila tudi z območja...

Videl_a sem volka!

S širjenjem volkov po Sloveniji, obstaja več možnosti, da jih ljudje tudi vidimo. Kakšni so razlogi za tem in kako naj se vedemo na...

Križanci so grožnja volčji populaciji

Volkovi na Gorenjskem Volkovi se naravno vračajo na območja, ki so jih nekoč poseljevali. Na območju Gorenjske se je po daljši odsotnosti prvi volk...

Nihanja številčnosti volkov skozi leto in povozi – zakaj je toliko volkov na cestah?

Zakaj številčnost volkov tako niha, kako lahko vemo, koliko jih je, in zakaj jih vedno pogosteje videvamo? Zakaj se število volkov tako zelo spreminja?...

Končno poročilo spremljanja varstvenega stanja volkov v Sloveniji za sezono 2019/2020

Povezave na dokumente: Poročilo: Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017-2020, končno poročilo – poročilo za sezono 2019/2020 (pdf) Priloga 1: Poročilo...

Telemetrično spremljanje na območju Jelovice

V sklopu mednarodnega projekta LIFE WolfAlps EU je bil 6.11.2020 na območju Jelovice odlovljen in z GPS/GSM telemetrično ovratnico opremljen mlajši doraščajoči volk, ki...
Foto: Simon Godec

Preprečevanja škod po velikih zvereh po švicarsko

Zavod za gozdove Slovenije je v začetku septembra v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU organiziral strokovno ekskurzijo v Švici, v gorskem kantonu Graubünden na...

»Ljubiteljska znanost« in spremljanje varstvenega stanja populacije volka

Spremljanje varstvenega stanja populacije volka v Sloveniji se je po koncu projekta SloWolf nadaljevalo v sklopu nacionalnega monitoringa volkov, ki ga v okviru pogodbe...

Križanje med volkom in psom v Evropi pogosto ostaja brez ustreznih rešitev

V Evropi se pojavlja vedno več križancev med volkovi in psi. Volkovi in psi so z biološkega vidika ista vrsta in se lahko v...

Nova Smernica za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Smernico za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom. Dokument je pripravila delovna skupina, imenovana...