Foto: Simon Godec

Preprečevanja škod po velikih zvereh po švicarsko

Zavod za gozdove Slovenije je v začetku septembra v okviru projekta LIFE WOLFALPS EU organiziral strokovno ekskurzijo v Švici, v gorskem kantonu Graubünden na...

»Ljubiteljska znanost« in spremljanje varstvenega stanja populacije volka

Spremljanje varstvenega stanja populacije volka v Sloveniji se je po koncu projekta SloWolf nadaljevalo v sklopu nacionalnega monitoringa volkov, ki ga v okviru pogodbe...

Križanje med volkom in psom v Evropi pogosto ostaja brez ustreznih rešitev

V Evropi se pojavlja vedno več križancev med volkovi in psi. Volkovi in psi so z biološkega vidika ista vrsta in se lahko v...

Nova Smernica za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Smernico za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom. Dokument je pripravila delovna skupina, imenovana...

Projekt “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp”

Jeseni 2019 se je pričel izvajati projekt “Izvajanje usklajenih aktivnosti za izboljšanje sobivanja z volkovi na območju Alp” (kratko ime projekta LIFE WolfAlps EU)....

Način nabiranja iztrebkov volkov vpliva na genetsko analizo

Na Oddelku za biologijo se že vrsto let ukvarjamo z analizo neinvazivnih genetskih vzrocev. To so vzorci živali, ki jih naberemo posredno preko iztrebkov,...

Poročilo monitoringa volkov v sezoni 2015-2016

Poročilo prikazuje rezultate, pridobljene v okviru projekta »Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016«. Metodologija, uporabljena v okviru tega projekta, je bila...

Navodila za monitoring volkov: Izzivanje oglašanja

Pozdravljeni! Natančna navodila za izvajanje howlinga najdete na spodnji povezavi. NAVODILA ZA HOWLING

Monografija Analiza stanja varstva volka v Sloveniji 2014/2015

Pod okriljem Okoljske pravne klinike so študentke 4. letnika prve bolognske stopnje in 1. letnika druge bolognske stopnje na Pravni fakulteti pod mentorstvom pripravile...

Vabilo na “howling” ali izzivanje oglašanja volkov

Pozdravljeni! V letošnjem letu bo po dveh letih ponovno potekal monitoring populacije volka v Sloveniji. V pripravi so že terenske aktivnosti, ki zajemajo popis...